Kayıt için Gerekli Evraklar

Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
Temel Silahlı Silahsız Eğitim
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf
Diploma veya Eğitim Durum Belgesi
Tam Teşekküllü Devlet Hastahanesinden Güvenlik Görevlisi olur (Silahlı/Silahsız), HEYET Raporu
Yenileme Silahlı Silahsız Eğitim Nüfus Cüzdan Fotokopisi
ÖGG Kimlik veya Sertifika Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf
Silahsızdan Silahlıya Gecme EğitimRead More…

Kimler Özel Güvenlik Olabilir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.18 yaşını doldurmuş ortaokul mRead More…