SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  2. b) (Değişik: 21/4/2005 – 5335/23 md.); silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu ve21 yaşını doldurmuş olmak.

  3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

  1. f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. Tam Teşekküllü Devlet Hastahanesinden Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur HEYET Raporu alması derekir.

  2. g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

h).) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

DERSLER                                                                          DERS SAATİ

Özel Güvenlik Hukuku Ve Kişi Hakları (interaktif)                        20

Genel kollukla İlişkiler  (interaktif)                                                   4

Güvenlik Tedbirleri (15 saat teorik,5 saat uygulama)                 20

Kalabalık Yönetimi (4 saat teorik,6 saat uygulama)                   10

Kişi Koruma  (tümü uygulama)                                                         9

Güvenlik Sistem Ve Cihazları (tümü uygulama)                            5

Etkili İletişim  (interaktif)                                                                12

Temel İlk Yardım ( 6 saat teorik, 4 saat uygulama)                   10

Yangın Güvenliği Ve Tabii Afetlerde Müdah. Tarzı (interaktif)  8

Uyuşturucu Madde Bilgileri (interaktif)                                         2

Silah Bilgisi Ve Atış                                                                         20

TOPLAM                                                                                         120

EGİTİM YAKLAŞIK 2,5 HAFTA SÜRMEKTEDİR.

 

Özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.

 

 

Open chat
Size Yardımcı Olayım
Doru Güvenlik Okulu
Merhaba Bilgi Verirmisiniz