YENİLEME EĞİTİMİ

Hali hazırda görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri 5 yılda bir yenileme eğitimlerine katılması gerekir, Aksi taktirde çalışma izinleri sona erer.

DERSLER                                                                           DERS SAATİ

Özel Güvenlik Hukuku Ve Kişi Hakları (interaktif)                                    20

Genel kollukla İlişkiler  (interaktif)                                                               4

Güvenlik Tedbirleri (15 saat teorik,5 saat uygulama)                            20

Kalabalık Yönetimi (4 saat teorik,6 saat uygulama)                              10

Kişi Koruma  (tümü uygulama)                                                                   9

Güvenlik Sistem Ve Cihazları (tümü uygulama)                                      5

Etkili İletişim  (interaktif)                                                                           12

Temel İlk Yardım ( 6 saat teorik, 4 saat uygulama)                              10

Yangın Güvenliği Ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı (interaktif)          8

Uyuşturucu Madde Bilgileri (interaktif)                                                   2

TOPLAM                                                                                                     50  

Özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.

 

Open chat
Size Yardımcı Olayım
Doru Güvenlik Okulu
Merhaba Bilgi Verirmisiniz